Welkom

AWS Warmte & Koeltechniek b.v. gaat op zomervakantie van zaterdag 30 juli 2016 tot maandag 22 augustus 2015.

Voor storingen zijn wij, zoals gebruikelijk, beschikbaar. Wij verzoeken u om een melding te doen op nummer 076-5600430 door het inspreken van het antwoordapparaat of een mail te sturen aan info@aws-breda.nl De dienstdoende servicemonteur zal met u contact opnemen gedurende kantooruren of de zaterdagochtend.

Het voltallige team van AWS Warmte- en Koeltechniek bv wenst u een goede vakantie.